P E R F O R M A N C E M E E T S P E R F E C T I O N.
Bloczki betonowo-drewniane
Produkty»Bloczki betonowo-drewniane

Bloczki betonowe z dodatkiem wiórów drewnianych oraz innych materiałów z recyklingu

 

Zrównoważona gospodarka dzięki zastosowaniu trwałych materiałów.

Firma AME oferuje przejezdne i stacjonarne maszyny do produkcji bloczków betonowo-drewnianych. Połączenie drewnianych wiórów i cementu daje w rezultacie oszczędny i ekologiczny materiał budowlany zapewniający doskonałe właściwości pod względem izolacji termicznej, magazynowania ciepła, izolacji akustycznej i odporności ogniowej.

Korzystanie z ekologicznych materiałów budowlanych, takich jak beton z wiórami drewnianymi, przynosi korzyści ekonomiczne, bez utraty zalet tradycyjnych materiałów budowlanych. Dodatkowe korzyści:

• zapobieganie powstawaniu mostków termicznych

• wysoka odporność ogniowa, klasyfikowana jako spełniająca klasę odporności ogniowej F9 (odporność ogniowa 90 minut)

• zwiększona ochrona przed katastrofami naturalnymi dzięki swej plastycznej i solidnej naturze

 

 

Recykling

 

 

ZAMIENIMY TWOJE NIEWYKORZYSTANE ZASOBY W INNOWACYJNY MATERIAŁ BUDOWLANY

 

Efektywne wykorzystanie zasobów podczas procesu produkcyjnego jest jedną z podstawowych zasad filozofii AME. Główny nacisk położony jest na minimalizację energii zużywanej podczas produkcji.

Kolejnym celem jest 100% recykling odpadów z procesu produkcyjnego przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości produktów. Odpady mogą być ponownie wprowadzone do cyklu produkcyjnego lub zużyte do wytwarzania energii cieplnej.